1. הקדמה

אצלנו בקבוצת רקח תעשיה פרמצבטית (להלן, "רקח" או "אנחנו") יש חשיבות עליונה לפרטיות שלך, ולאבטחת הנתונים האישיים שלך.

האתר שלנו כולל מידע פרסומי כללי על החברה, ההישגים שלה, מידע על היוזמות שלנו וקישורים וטפסים ליצירת קשר בשאלות ו/או הזדמנויות עסקיות.

מדיניות הגנת הנתונים (להלן, "המדיניות") חלה על כל הפעילויות של רקח הקשורות לתפעול האתר.

לגבי הגנה על נתונים אישיים שאנו אוספים, מעבדים ומאחסנים כשאנחנו נותנים לך גישה לאתר שלנו.

2. אודות המדיניות

רקח מחויבת להבטיח שהנתונים האישיים והפרטיות שלך מוגנים בהתאם לשיטות המובילות והחובות החוקיות הרלוונטיות של רקח. המדיניות מסבירה את הזכויות שלך לגבי הנתונים האישיים שאנו אוספים, מעבדים ומשתמשים בהם, וכן את השימוש של רקח בהגנות על הזכויות האלה.

המדיניות חלה גם על השימוש של רקח בעוגיות וכלי מעקב באתר, כפי שמפורט במדיניות שלנו לגבי עוגיות ומעקב.

רקח תאסוף ותאחסן את הנתונים האישיים שלך בהתאם לחוק, באופן הוגן ושקוף. כשאנו מעבדים את המידע שלך אנו פועלים בתום לב, במידתיות ובעזרת האמצעים הטכניים והארגוניים המתאימים, תוך התחשבות בסיכונים שקיימים בעיבוד ובאופי של הנתונים האישיים שאנו מגנים עליהם.

מעת לעת נפתח או נציע דפים או תכונות נוספות לאתר שלנו ו/או ניזום מתן שירותים למשתמשים דרך האתר. אם התוצאה של הכנסת הדפים, התכונות או השירותים החדשים או הנוספים האלה תשנה את האופן שבו אנחנו אוספים או מעבדים את הנתונים האישיים של המשתמשים, נספק לך מידע נוסף ותנאים נוספים מראש.

לתשומת לבך, כאשר הכרחי להודיע לך או להשיג את הסכמתך לפני הבקשה לאיסוף או עיבוד חדש של הנתונים האישיים שלך, נעשה זאת בהודעה בולטת באתר שלנו או בחלון קופץ שלא יאפשר את המשך השימוש בתכונות, בדפים או בשירות החדשים לפני שנקבל את הסכמתך.

אלא אם כן נאמר אחרת במפורש, כאשר השירותים החדשים או הנוספים האלה יכנסו, הם יהיו כפופים למדיניות זו או לכל עדכון שלה.

מטרת המדיניות היא:

 1. להבטיח שאת/ה מבין/ה איזה נתונים אישיים אנחנו אוספים לגביך, את הסיבות לכך שאנחנו אוספים אותם ומשתמשים בהם, ועם מי אנחנו חולקים אותם;
 2. להסביר את האופן שבו אנחנו משתמשים בנתונים האישיים שאת/ה חולק/ת איתנו על מנת לספק לך שירותים דרך האתר; וכן
 3. להסביר את הזכויות והאפשרויות שלך בנוגע לשימוש שלנו בנתונים האישיים שאנו אוספים ומעבדים לגביך, ואיך נגן על הפרטיות שלך.

הערה חשובה: אם אינך מסכים/ה לאיסוף, שימוש, עיבוד וגילוי של הנתונים כמפורט להלן, אנו מבקשים שתמנע/י מגלישה ל באתר או מאספקת נתונים אישיים לרקח באופן אחר (למשל, התכתבות עם הנציגים שלנו בדוא"ל).

3. הזכויות וההעדפות שלך

נעבד נתונים אישיים רק אם הסכמת שנעשה זאת, אלא אם כן אנו מורשים או מחויבים לפי חוק לאסוף ולעבד את הנתונים האישיים הקשורים אליך.

 

לכן, אם נעבד נתונים רק על בסיס הסכמה מפורשת שלך, אנו נשתמש בנתונים רק למטרות שצוינו בנוהל ההסכמה ובהיקף המצוין להלן.

יש לך גם את הזכויות הבאות:

 • למשוך את ההסכמה. אפשר לבקש לבטל או למשוך את ההסכמה לאיסוף, שימוש או עיבוד של הנתונים האישיים שלך על ידינו בכל עת, בהודעה לכתובת: דוא"ל: Yuval.b@rekah.co.il

עם קבלת ההודעה, נחזור אליך תוך 30 יום ולאחר מכן נפסיק לאסוף, להשתמש או לעבד את הנתונים האישיים שלך, לפי המקרה בהתאם לתוכן הבקשה, אלא אם כן יש לנו חובה או הרשאה לפי חוק לשמור את הנתונים האישיים שלך, לרבות לצורך עניינים עסקיים לגיטימיים שוטפים, ונודיע לך בהתאם בתשובה שלנו.

 • "הזכות להישכח" והזכות לתיקון נתונים. אפשר גם לבקש מחיקה או תיקון של הנתונים האישיים שלך, כולם או חלקם, שמחזיקה רקח בקשר לאתר.

בעקבות בקשה שלך שתישלח לכתובת דוא"ל: Yuval.b@rekah.co.il, אנחנו נמחק או נתקן את הנתונים האישיים מכל הרישומים שלנו, לפי המקרה בהתאם לפירוט בבקשתך, מיד כאשר הדבר אפשרי באופן סביר ומבחינה טכנית, אלא אם כן קיים אינטרס חוקי שגובר או בסיס הרשאה אחרת להמשך עיבוד הנתונים, ונחזור אליך בתשובה להודעה הנ"ל בתוך 30 יום, ונודיע לך בהתאם.

על אף האמור לעיל, אלא אם כן בחרת למחוק את כל הנתונים האישיים שלך, רקח תאחסן מספיק נתונים אישיים שלך כדי להבטיח שההוראות והמגבלות שלך יכובדו בעתיד.

במקרה של מחיקת הנתונים האישיים לפי בקשתך שתוביל לכך שרקח כבר לא תוכל לספק לך גישה לאתר, כולו או חלקו, נודיע לך בהתאם, אבל בקשה כאמור מהווה הסכמה בלתי חוזרת שלך וויתור על תביעה כנגד רקח על חוסר היכולת שלנו לגשת או להשתמש באזורים או בחלקים האלה של האתר, לרבות כל הפרעה או תקלה שינבעו מכך שמילאנו את בקשתך.

לתשומת לבך: נציין שרקח עשויה גם לדחות בקשה שלך למחיקה או תיקון של הנתונים האישיים אם לא סיפקת מספיק מידע רלוונטי, ובמקרה זה נודיע לך בהתאם לאמור לעיל.

 • שקיפות. את/ה זכאי/ת לבקש מאתנו מידע על סוג הנתונים האישיים שאנחנו מחזיקים או אספנו עליך דרך האתר.

את/ה זכאי/ת גם להשיג (בנוסח שנמצא בשימוש נפוץ וניתן לקריאה במחשב) את הנתונים האישיים שלך ולהשתמש בהם מחדש כפי שסיפקת לנו אותם, למטרות שלך, בשירותים השונים שלנו, בחינם, בכפוף ליכולת טכנית ושיקולי חוקיות.


את הבקשה לפלט כאמור, בכתב או בתצורה שניתנת לקריאה במחשב, יש לשלוח לכתובת דוא"ל: Yuval.b@rekah.co.il

 

 • קבלת החלטות אוטומטית. רקח לא תנקוט במכוון כל החלטה שעשויה לפגוע בך בעקבות שימוש בפעולות עיבוד אוטומטיות ללא התערבות אדם; ומתחייבת לתת לך הזדמנות לקבל התערבות מבן אנוש בהחלטה כזאת, להביע את דעתך ולקבל הסבר על ההחלטה.
 • ביישום זכויות הגנת הנתונים האלו, רקח מחוייבת לספק לך תשובה מהירה ושקופה לבקשותיך ושומרת על זכותך ליצור איתנו קשר בכתובת דוא"ל: Yuval.b@rekah.co.il.

 

4. למה רקח אוספת את הנתונים האישיים שלך ומשתמשת בעוגיות באתר הזה

רקח משתמשת בנתונים האישיים שלך מהסיבות הבאות:

 • להבטיח שתוכן באתר מוצג בדרך שתהיה הכי אפקטיבית עבורך;
 • לאסוף מידע סטטיסטי ואנליטיקות על מנת לשפר את האתר שלנו (ו/או השירותים, אם יכנסו לשימוש בעתיד) ולהעריך מגמות שימוש באתר;

השימוש בעוגיות וכלי מעקב באתר שלנו מבחין אותך ממשתמשים אחרים ומאפשר לשפר את החוויה שלך בגלישה באתר, ובמקרים מסוימים, מאפיינים מסוימים לא יפעלו כראוי או בכלל במקרה שהעוגיות ימחקו מהדפדפן.

ניתן למצוא מידע נוסף על השימוש של רקח בעוגיות ומעקב במדיניות שלנו לגבי עוגיות ומעקב  (הכנס קישור למדיניות עוגיות.

5. איך אנו אוספים את הנתונים האישיים והמידע האישי שלך דרך האתר:

 • כשאת/ה שולח/ת לנו טופס "צרו קשר" - כאשר את/ה פונה אלינו בהגשה בטופס באתר, אנו אוספים:
  • את שמך המלא,
  • כל פרטי קשר שהכנסת,
  • כל נתונים אישיים שהכנסת בגוף הטופס
  • את כתובת ה-IP, המכשיר, מערכת ההפעלה, הדפדפן
 • באמצעות השימוש באתר - בזמן הגלישה באתר אנו אוספים את המידע הבא:
  • דפים שביקרת בהם
  • סוג הדפדפן שלך;
  • השפה שלך
  • כתובת ה-IP שלך;
  • התאריך והזמן של הביקור שלך.
  • רכש האתר

6. סוג הנתונים האישיים שאנו אוספים והשימוש בהם

 • הנתונים האישיים שאנו אוספים עליך ושאנחנו משתמשים בהם כוללים נתונים הדרושים לנו כדי:
  • לספק לך את חווית המשתמש הטובה ביותר בשימוש באתר;
  • לספק כל שירותים שביקשת (למשל, לענות לאחר שיצרת איתנו קשר, וכו')
 • לבצע אנליטיקות וניתוח סטטיסטי של האתר, להבטיח את היציבות והשלמות שלו, ועל מנת לשפר אותו (ו/או את השירותים, אם יתווספו לאתר בעתיד);
 • כמו רוב הארגונים שמפעילים אתרים, אנחנו אוספים נתונים מסוימים באופן אוטומטי ומאחסנים אותם בקבצי יומן. המידע הזה כולל בין היתר כתובות IP, סוג דפדפן, ספק רשת (ISP), דפים מפנים/ דפי יציאה, מערכת הפעלה, חתימת תאריך/שעה ונתוני זרם הקלקות.

 

אנחנו משתמשים במידע הזה לנהל את האתר, לעקוב אחר תנועות משתמשים באתר ולאסוף מידע על בסיס המשתמשים שלנו בכללותו. אנחנו עשויים לקשר את המידע שנאסף אוטומטית למידע אישי למטרות עסקיות לגיטימיות, כמו למשל לזהות ולמנוע פעילות מרמה, לזהות הפרות של תנאי השימוש שלנו ושל מדיניות זו, וכל מטרות מאושרות אחרות המותרות לפי כל דין.

 • בזמן השימוש באתר, יש לשים לב שהוא כולל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. אנחנו לא יכולים לשלוט בשיטות הגנת הנתונים והפרטיות של הצדדים השלישיים האלה או בתוכן שאליו אפשר לגשת באתרים האלה, ולא להיות אחראים להם. אם לחצת על קישור של צד שלישי, עליך להבין שאת/ה עוזב/ת את האתר וכל נתונים אישיים שיסופקו לאותם צדדים שלישיים לא יכללו במדיניות זאת. על אותם אתרים של צדדים שלישיים חלה רק מדיניות הפרטיות שלהם;

 

אנו מציעים לשים לב ולבדוק את מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים ואת הציות שלהם לחוק לפני אספקת ו/או הכנסת נתונים אישיים כלשהם באתרים האלה.

7. העברה לצדדים שלישיים:

רקח מבטיחה בזאת כי מידע שמאפשר זיהוי אישי שנאסף בפלטפורמה לא ישותף בכל צורה שאינה מפורטת במפורש במדיניות הגנת הנתונים זו או בתנאי השימוש  [שימו לב נא לשלב כאן את הקישור לתנאי השימוש].

שימו לב שאנחנו עשויים לשכור ספקי שירות שהם צדדים שלישיים לסייע לנו באיסוף המידע לגבי אנליטיקות ומגמות לגבי האתר. בחרנו את ספקי השירות האלה בתשומת לב מירבית ווידאנו את החובות שלהם לציית להגנת הנתונים המתאימה באספקת השירות.

בהקשר זה, אולי נצטרך להעביר נתונים אישיים לשרתים או אנשי קשר של אותם ספקי שירות שהם צדדים שלישיים שנמצאים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי. במקרים כאלה, לפני ההעברה נוודא שמקבלי הנתונים יספקו לנו רמה מתאימה של הגנה על נתונים, או שהסכמת להעברה.

את/ה זכאי/ת לקבל סקירה כללית על מקבלי המידע במדיניות שלישיות ועותק של ההצהרות ו/או ההתחייבויות של אותם ספקי שירות שהם צדדים שלישיים שמבטיחות רמה נאותה של הגנה על נתונים. אם ברצונך להגיש בקשה זאת, יש ליצור איתנו קשר  ואנו נשיב מהר ככל שניתן באופן סביר ולא יאוחר מ-30 יום לאחר מכן.

רקח לא תעביר את המידע האישי שלך לצד שלישי כלשהו למעט כפי שצוין במדיניות זו בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • במקרה שתחויב לעשות כך לפי כל דין ותקנה;
 • אם מידע אישי כזה יהיה דרוש לתמוך בטענות של רקח בכל הליך משפטי כנגד האדם שהגיש את אותו מידע אישי.
 • אם רקח תמזג את הפעילות המסחרית שלה לתוך ישות משפטית אחרת, ובלבד שהישות המקבלת תתחייב להיות כפופה למדיניות הגנת הנתונים ולכבד את ההוראות שלה מכל בחינה.
 • אם רקח תחשוד באופן סביר שהמשתמש ביצע פעולות או לא ביצע כל פעולה באופן שעשוי להשפיע לרעה על הציבור או על רקח או על איזה מהבעלים, העובדים, הצדדים הקשורים או היועצים שלה.
 • אם רקח תחשוד באופן סביר שהמשתמש הפר איזה מהחובות שלו לפי מדיניות הגנת הנתונים או לפי תנאי השימוש [שימו לב - נא להכניס את הקישור לתנאי השימוש כאן].
 • אם רקח תידרש להשתמש באותו מידע אישי לצורך ביצוע פעולות מסחריות שלה (למשל, מתן המידע לעובדים, ליועצים או לספקי השירות של רקח כתוצאה מבקשה או יצירת קשר ששלחת אלינו).


את/ה מוותר/ת בזאת על כל תביעה כנגד החברה בנוגע לשימוש במידע האישי שלך כמתואר בסעיף 7 זה.

8. שמירה ומחיקה של נתונים

רקח מוחקת נתונים אישיים כאשר המטרה לשמה נאספו או עובדו הנתונים כבר לא רלוונטית, או אם כללי הגנת הנתונים מחייבים אותנו למחוק את הנתונים האישיים, אלא אם כן יש לנו אינטרס חוקי או בסיס חוקי להרשאה להמשך עיבוד המידע שגוברים על כך.

עם זאת, נשמור את הנתונים האישיים רק כל עוד הדבר הכרחי לספק לך גישה לאתר כמו ציות לחובות שלנו לפי חוק, ופתרון סכסוכים, כמו כאשר הדבר הכרחי לאינטרסים הלגיטימיים שלנו כמו מניעת הונאה או לשימוש על אבטחת המשתמשים שלנו.

על אף האמור לעיל, יש סוגים של מידע אישי רק כל עוד את/ה משתמש באתר לאחר בקשה מפורשת שלך, כפי שמוסבר בחלק "הזכויות וההעדפות שלך" לעיל.

9. ההגנה של רקח על הנתונים האישיים שלך

אנו מחויבים להגן על הנתונים האישיים של המשתמשים שלנו. אנו משתמשים בכל האמצעים המתאימים באופן סביר, לפי התקן בתעשיה וברמת הארגון להגן על הנתונים האישיים שלך כנגד אובדן, שינוי, גניבה או גישה מצד צדדים שלישיים בלתי מורשים.

על אף האמור לעיל, אין מערכת שהיא בטוחה לחלוטין, ורקח לא תחוב או תהיה אחראית במקרה של כל נזק או הפסד שנובע משימוש בלתי ראוי באתר שלה ו/או כל פרצת אבטחה שמובילה להרס, אובדן, שינוי, גילוי בלתי מורשה או גישה לנתונים אישיים, בטעות או בניגוד לחוק.

10. ילדים

האתר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 18. עם זאת, במדינות מסוימות עשויות לחול מגבלות גיל הדוקות יותר לפי החוק המקומי ואם את/ה מתחת לגיל הרלוונטי במדינה שלך, אנא הימנע/י משימוש באתר, ואל תספק/י לנו כל נתונים אישיים.

אנחנו לא אוספים או מעבדים ביודעין נתונים אישיים של ילדים וקטינים מתחת לגבי 18 או פחות לפי החוק המקומי החל אלא אם כן חלה עלינו חובה חוקית לעשות זאת.

אם אנחנו הופכים מודעים לכך שנתונים אישיים הועברו אלינו או נאספו על ידינו בקשר לילדים וקטינים מתחת לגיל 18 בלי הסכמה מיודעת של הורה או אפוטרופוס, נמחק את הנתונים האישיים בקדם האפשרי וללא עיכוב.

11. שינויים למדיניות הגנת הנתונים

אנו עשויים לעדכן את המדיניות הזו מעת לעת, והשינויים יכנסו לתוקף מהרגע שבו רקח תודיע לך על השינויים ו/או עדכנה אותך בדוא"ל, בפרסום הודעה באתר או בדרך סבירה אחרת.

12. החוק החל ואזור שיפוט

את/ה מאשר/ת ומסכים/ה כי כל סכסוך הנובע ממדיניות הגנת הנתונים יהיה כפוף לחוק בישראל, וכל ההוראות שלו יפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

כל הסכסוכים הקשורים למדיניות הגנת הנתונים יפתרו באופן בלעדי בבתי המשפט המוסמכים בחיפה, ישראל.

13. צרו קשר

אם יש לך שאלות, חששות או הערות לגבי מדיניות הגנת הנתונים שלנו, ניתן ליצור קשר בכתובת Yuval.b@rekah.co.il ואנו נענה לפנייה בהקדם האפשרי.