עדכון אחרון, 29 ביולי, 2019

1. מבוא
תנאי השימוש (להלן, "התנאים") להלן מהווים את ההסכם המלא בינך ובין קבוצת רקח תעשיה פרמצבטית (להלן "רקח" או "אנחנו", "שלנו"). התנאים האלו חלים על הגישה והשימוש שלך באתר רקח ("האתר").

שימוש באתר מהווה הסכמה שלך שקראת, הבנת והסכמת ללא תנאים לתנאים אלו ולמדיניות הגנת הנתונים שלנו, שניתן לקרוא כאן.

אין להשתמש באתר בלי להסכים לתנאים אלו. שימוש באתר מהווה מצג והבטחה מצדך לכך ש:

(1) קראת, הבנת והסכמת לתנאים אלו ולמדיניות הגנת הנתונים;

(2) גילך לפחות 18 שנים;

רקח שומרת את הזכות לשנות או לעדכן את התנאים ואת תוכן האתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת, לרבות עדכונים שמשנים או מסירים תכונות שהיו זמינות קודם לכן, למעט כאשר השינויים האלה מערבים שינוי עיבוד של הנתונים האישיים שלך או עיבוד נתונים אישיים נוספים לגביך, ובמקרה כזה נפעל לפי ההוראות בנושא במדיניות הגנת הנתונים.

 

2. מגבלות
את/ה מסכים/ה לגלוש ולפעול מן האתר רק כפי שכללים אלו מתירים. אין לעשות באתר שימוש מסחרי ו/או שימוש בלתי חוקי או בלתי מורשה לפי כל דין.

לצורך זה, לא תרשה לכל צד שלישי:

 • להתחזות למשתמש אחר או להציג מצא שווא אחר לגביך בכל צורה (לרבות הרשמה דרך מספר חשבונות או פרסונות);
 • להשמיץ, להתעלל, לעקוב אחר אדם או לאיים על כל אדם באמצעות השימוש שלך באתר;
 • לעקוף, לבטל או להפריע באופן אחר למאפייני האבטחה של השירותים או תכונות שמונעות או מגבילות שימוש של כל תוכן; או
 • להשתמש בכל רובוט, ספיידר, יישום חיפוש אתרים או אחזור, או כל מכשיר או תהליך ידני או אוטומטי לאחזר, לאנדקס, לחפש או לכרות נתונים מהאתר.

כמו כן, אסור לך ואסור לך לסייע לצדדים אחרים:

 • להעתיק, לשנות, להתאים, ליצור עבודות נגזרות, להפיץ, לתת רישיון, למכור, להעביר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר או לנצל באופן אחר את האתר או כל תוכן שהועלה אליו;
 • לבצע הנדסה לאחור, לפרק או לנסות להפיק את קוד המקור של האתר או כל תוכנת קוד שמוטמעת באתר, או

 

3. קניין רוחני
 
בכל עת, רקח תהיה הבעלים ותשמור בבלעדיות את כל הזכויות, הבעלות והעניין:

 • באתר, בכל התוכן בו ובמסמכים הקשורים, ובכל שיפורים, נגזרות או תיקוני באגים באתר;
 • בכל שמות המסחר, סימני המסחר והלוגואים של רקח וכן בתמונות שתעלה רקח.

לא תסיר, תשנה או תסתיר כל זכות יוצרים, סימן מסחר, סימן שירות או הודעות זכויות קנייניות אחרות ששולבו באתר. כל סימני המסחר הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של הבעלים שלהם.

דבר בתנאי שירות אלה לא יתן לך כל זכות להשתמש בכל סימן מסחר, סימן שירות, לוגו, או שם מסחרי של רקח או של צד שלישי כלשהו.

 

4. שיפוי
 
כל המשתמשים ישפו, יגנו על ויפצו את רקח כנגד כל תביעה, דרישה, נזקים, עלויות או הוצאות (לרבות שכר טרחה סביר לעורכי דין ועלויות משפט) שרקח תשא בהם בקשר לכל תביעה, דרישה או הליך אחר מכל סוג מצד כל משתמש או צד שלישי, הנובעים, ישירות או בעקיפין, מ:

 • כל הפרה של תנאים אלו מצד כל משתמש או כל אדם שמשתמש במחשב שלך או בסיסמה שלך;
 • כל תביעה, הפסד או נזקים כתוצאה משימוש שלך או ניסיון לשימוש באתר, לרבות כל הודעה או תוכן משתמש ששידרת דרך האתר;
 • כל הפרה שביצעת של כל חוק או תקנה, וכן
 • הפרה שלך של כל זכות של צד שלישי כלשהו.

 

5. הסרת אחריות
 
האתר והתוכן שעולה עליו מסופקים כמות שהם וכפי שהם זמינים ללא התחייבויות מכל סוג מטעם רקח. רקח מסירה במפורש כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לגבי יכולת סחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רקח מסירה כל אחריות, מפורשת או משתמעת (1) שהאתר יהיה חופשי מטעויות או שכל הטעויות בו יתוקנו; ו/או (2) לגבי ביצועים או דיוק, איכות, שלמות או שימושיות כל מידע שמספק האתר

השימוש באתר, הורדה ממנו או רכישת כל חומרים או תוכן דרך האתר נעשית תעשה על אחריותך ומתוך הסכמה שלך להיות אחראי/ת באופן בלעדי לכל נזק יגרם למחשב שלך או אובדן נתונים שינבע מפעילויות אלה.

 

6. הגבלת אחריות
 
את/ה מכיר/ה בכך ומסכים/ה לכך שבמידה המרבית המותרת לפי חוק את/ה נוטל/ת על עצמך את מלוא הסיכון הנובע מגישה שלך לאתר ושימוש בו.

לא רקח, ולא אף צד אחר המעורב ביצירה, הפקה או מסירה של האתר יהיה אחראי לכל פיצויים מקריים, מיוחדים, לדוגמה או תוצאתיים, לרבות אובדן רווחים, אובדן נתונים או אובדן מוניטין, הפרעה לשירות, נזקים למחשב או כשל מערכות, או כל פיצויים במקרה של פציעה לגוף או לאדם או עוגמת נפש הנובעת מתנאים אלה או קשורה אליהם, או משימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר, בין אם על בסיס אחריות, חוזה, נזיקין (לרבות רשלנות), אחריות למוצר או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם רקח הייתה מודעת לאפשרות של נזק כזה או שלא, אפילו אם נמצא שהתרופה המוגבלת שנקבעה בתנאים אלה מסכלת את המטרה המהותית שלה.

בשום מקרה, האחריות המצטברת של רקח הנובעת מתנאים אלה או קשורה אליהם ומהשימוש באתר לא תעלה על מאה דולר ארה"ב (US$100).

 

7. פרטיות
 
המשתמשים מבינים ומסכימים שרקח תאסוף נתונים מסומים ממשתמשי האתר, ונתונים אלה עשויים לכלול מידע שעשוי לזהות אישית את המשתמשים האלה. רקח תשתמש בנתונים אלו רק בהתאם למדיניות הגנת הנתונים, שניתן לקרוא כאן.


8. שונות

 • הודעות ותכתובות. 

המשתמשים מסכימים שעליהם לספק פרטי קשר דרך טופס "צרו קשר" או בהתכתבות דוא"ל מול הנציגים שלנו כך שבאמצעות קבלת התנאים האלה או ו/או מדיניות הגנת הנתונים שלנו ואספקת המידע הזה - הם מסכימים שרקח רשאית ליצור איתם קשר בכל אמצעי אלקטרוני זה, לרבות, אך לא רק, תכתובת דוא"ל, הודעות SMS או טקסט, דרך המידע שסיפקו כאמור לעיל.

הודעות שנשלחו באמצעים אלקטרוניים יחשבו כאילו התקבלו ברגע המשלוח, והתשובה עליהן תעשה מיד כאשר הדבר אפשרי באופן סביר לפי טבע התכתובת/הודעה.

 • ההסכם כולו. תנאים אלו מייצגים את מלוא ההסכם בין הצדדים לגבי נושאו וגוברים על כל הסכם קודם בין הצדדים הקשור לנושאו. רקח רשאית להמחות את הזכויות או החובות שלה לפי תנאים אלו. אם כל הוראה בתנאים אלו תמצא בלתי תקפה או בלתי אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט, אותה הוראה תפורש באופן המאפשר תוקף מירבי לתנאים של כפי שמותר לפי חוק, ואותו חוסר תוקף או העדר יכולת אכיפה לא ישפיעו על תוקף או יכולת אכיפה של כל חלק או הוראה אחרים בתנאים אלו, אשר ישמרו על תוקפם המלא.
 • איסור המחאה. משתמשים לא ימחו כל זכויות לפי תנאים אלו וכל ניסיון המחאה יהא בטל.
 • סמכות שיפוט. חוקי ישראל יחולו על תנאים אלו. כל מחלוקת, סכסוך או תביעה העולים מתנאים אלו או קשורים אליהם יופנו רק לבית המשפט המוסמך בתל אביב.