צורות מינון

צורות מינון הן האמצעי (או הצורה הפיזית) שבאמצעותם מולקולות התרופה מועברות לאתרי הפעולה בתוך הגוף. צורות מינון מסווגות לפי צורת המתן או מצב הצבירה הפיזיקלי.

במתקני הייצור החדישים של רקח מיוצרים תכשירים רפואיים במגוון צורות מינון ומגוון טכנולוגיות ייצור שונות. הפורטפוליו שלנו כולל כמעט את כל הצורות הפיזיות של תכשירים רפואיים: מוצק, מוצק למחצה ונוזל.

 {snippet 001}

ROUTE OF ADMINISTRATION

PARENTERAL

Powder for IV / IM injections (imported)

RECTAL

Suppositories

TOPICAL

Ointments, Creams, Gels, Pastes, Lotions, Talc

ORAL

Tablets, Capsules, Granules, Solutions, Suspensions, Emulsions, Syrups, Elixirs, Oral Drops

NASAL

Drops, Metered Sprays

OTIC

Ear Drops

OPHTH

Eye drops, Ophthalmic Ointments, Ophthalmic Solutions

צורות מינון

צורות מינון הן האמצעי (או הצורה הפיזית) שבאמצעותם מולקולות התרופה מועברות לאתרי הפעולה בתוך הגוף. צורות מינון מסווגות לפי צורת המתן או מצב הצבירה הפיזיקלי.

במתקני הייצור החדישים של רקח מיוצרים תכשירים רפואיים במגוון צורות מינון ומגוון טכנולוגיות ייצור שונות. הפורטפוליו שלנו כולל כמעט את כל הצורות הפיזיות של תכשירים רפואיים: מוצק, מוצק למחצה ונוזל.

  PHYSICAL FORM

Tablets, Capsules, Granules, Talc, powder for IV / IM injections (imported)
Solid
Ointments, Ophthalmic Ointments, Creams, Gells, Pastes, Suppositories
Semisolid
Solutions, Suspensions, Emulsions, Syrups, Elixirs, Lotions, Oral drops, Eye drops, Ear drops, Ophthalmic Solutions, Metered Sprays
Liquid

ROUTE OF ADMINISTRATION

Tablets, Capsules, Granules, Solutions, Suspensions, Emulsions, Syrups, Elixirs, Oral Drops

Ointments, Creams, Gels, Pastes, Lotions, Talc

Powder for IV / IM injections (imported)

Suppositories

Eye drops, Ophthalmic Ointments, Ophthalmic Solutions

Ear Drops

Drops, Metered Sprays

יש לנו הידע והטכנולוגיה לייצור כל צורות המינון למיגוון צורות מתן.
יש לנו הידע והטכנולוגיה לייצור כל צורות המינון למיגוון צורות מתן.