100 מיליון ₪
השקעה בשנים 2021-2014

חברה ציבורית
משנת 1994

4 אתרי ייצור

סמליל בית חרושת

מ"ר שטחי ייצור

מטר מרובע אזורים סטריליים לייצור מוצרי עיניים

מטר מרובע אזורים סטריליים לייצור מוצרי עיניים

סמליל בית חרושת

מחלקות ייצור בטכנולוגיות שונות

מוצרים

סמליל טבליה

טבליות המיוצרות מדי שנה

סמליל כמוסה

כמוסות המיוצרות מדי שנה

סמליל בית חרושת

מוצרים מוגמרים המיוצרים מדי שנה