in banner

הפצה

במסגרת חטיבת השיווק והמכירות מקיימת הקבוצה מערך הפצה עצמאי המספק תרופות, ויטמינים, מוצרים פרא-רפואיים ומוצרי קוסמטיקה לכ-1,000 לקוחות ביום במגזר הקמעונאי והמוסדי בפריסה ארצית. 

החטיבה מחזיקה בצי נרחב של משאיות וכלי רכב מסחריים המובילים את מוצרי הקבוצה ללקוחות ברחבי הארץ. 

החטיבה מקיימת קשר רצוף עם לקוחותיה באמצעות סוכני מכירות וטלפניות המקיימים קשר טלפוני יומי עם הלקוחות.

מדיניות החטיבה היא אספקה בתוך 24 שעות לרוב חלקי הארץ.

בחודש ינואר 2010 חנכה החטיבה מרכז לוגיסטי חדש וגדול באזור התעשיה במודיעין. מרלו"ג זה הגדיל משמעותית את קיבולת החטיבה ואת יכולתיה בתחום ההפצה והשירות לכל רחבי הארץ.


מגזר הפצה מיוחד: אמ"פי

בשנת 2009 זכתה הקבוצה במכרז מפעל הפיס לשיווק מוצרי הפיס באזור ירושלים. לצורך כך, הוקמה חברת בת ל"אופיר את שלפארם" בשם א.מ.פ.י. 

החברה עוסקת במכירת והפצת מוצרי הפיס ועזרי המכירה השונים, הרחבת ותחזוקת רשת ההפצה באזור ירושלים, המונה כיום 240 זכיינים, בהדרכות הזכיינים, בפיקוח על תנאי ההיתר, בניהול כל המערך הכספי של הפעילות: ערבויות, גביה מהזכיינים והתשלומים לפיס.

הזיכיון עומד להסתיים במהלך 2014 והחברה מתכוונת להתמודד על הארכת הזיכיון למספר שנים נוספות.

 

 

תפריט ראשי