in banner

קשרי משקיעים

יעדים

לקבוצת רקח פעילות ענפה בשוק הפרמצבטי בישראל וניסיון רב שנים במקטעים מרכזיים של שוק הבריאות. ניסיונה העשיר של הקבוצה בתהליכי פיתוח, ייצור, שיווק, הפצה ומכירה של תרופות, ויטמינים ומוצרי בריאות הינו נכס ייחודי ומרכזי אשר מאפשר לה להוביל אסטרטגיית צמיחה ארוכת שנים תוך שמירה על יתרון יחסי בשוק הגנרי בישראל. 

רקח חותרת להבטיח נגישות של כל אדם ואדם לתרופות ומוצרי בריאות חיוניים, באיכות הגבוהה ביותר ובמחיר השווה לכל נפש. בתוך כך מבקשת הקבוצה לפתח ולהרחיב את מגוון מוצריה; להוביל חדשנות מוצרית; לפעול לקידום אורח חיים בריא בישראל; להרחיב את פעילותה לשווקים בחו"ל; ולבסס את מעמדה של הקבוצה כתעשיית תרופות מקצועית ומרכזית בישראל תוך עמידה בתקני האיכות המחמירים ביותר ויצירת ערך מרבי לקהל לקוחותיה, שותפיה העסקיים ובעלי מניות הקבוצה. 

הקבוצה מאמינה כי הנתיב המרכזי לצמיחה משמעותית בטווח הבינוני והארוך עובר דרך העמקה וביסוס של תחום המחקר והפיתוח בחברה (בדגש על הובלת חדשנות במוצרים), ודרך בניית התשתית המתאימה להרחבת פעילותה לשווקים בחו"ל. 

למימוש חזון זה, הציבה קבוצת רקח מספר יעדים מרכזיים לטווח הקצר: 

 • הרחבת כושר הייצור במטרה לעמוד בעודפי הביקוש למוצרי הקבוצה. 
 • חיזוק יכולות מערכי השיווק והמכירות תוך מיקוד והתמחות בתחומי הליבה של הקבוצה. 
 • ביסוס והתרחבות פעילות המותג 'דרך חיים' תוך כניסה לתחומי פעילות חדשים במסגרת המותג. 
 • הרחבת המכירות של מוצרי הבית של קבוצת רקח בשוק הפרטי (OTC ודרמוקוסמטיקה) תוך חיזוק יכולות השיווק והמכירה של הקבוצה בתחומים אלה. 
 • ביסוס פעילות תחום הויטמינים של הקבוצה בשוק הפרטי (בתי מרקחת ובתי הטבע) בישראל. 
 • כניסה לפעילות שיווק מכירה והפצה חדשים – באמצעות הובלת הסכמי ייצוג נוספים, והסכמי ייבוא של תרופות ותכשירים רפואיים.
 • מיקוד והתייעלות – בדגש על הובלת תהליכים סינרגטיים בקבוצה, התייעלות בתהליכי הייצור, וצמצום פעילויות לוויין שאינן רווחיות.

 

אסטרטגיות

כתהליכים תשתיתיים למימוש אסטרטגיית הקבוצה לטווח הבינוני, הוגדרו שני יעדים עיקריים: 


הובלת תחום המחקר והפיתוח בקבוצה, בשני אפיקים: 

 • מחקר גנרי - פיתוח מוצרים מתקדמים ומשלימים בתחומי הליבה של חטיבת הייצור (RX ו- OTC). 
 • מחקר ייחודי – זיהוי, מחקר, פיתוח, ומסחור של תרופות חדשניות הנשענות על שילובים חדשניים (NEW COMBINATION), פורמולציות חדשות של תרופות (RE-FORMULATION) והרחבת אינדיקציות לתרופות קיימות.


בניית התשתית לייצוא, בדגש על:

 • התאמת כושר הייצור במוצרים ברי ייצוא.
 • רישום מוצרי הקבוצה בשווקים בחו"ל.
 • קידום שיתופי פעולה עם חברות ומפיצי תרופות בחו"ל.

 

אסטרטגיית השיווק של הקבוצה נשענת על יכולת לרכז סל מוצרים ושירותים מגוון ואטרקטיבי עבור שוק הפארמה בישראל. סל המשלב מוצרי צריכה (OTC, דרמוקוסמטיקה, טואלטיקה) במחירים נוחים עם סדרת מותגים מבוקשים על ידי הצרכן הישראלי. קשרים ארוכי שנים עם לקוחות הפארמה בישראל בצד יכולות מכירה גבוהות מהווים כוח צמיחה נוסף של הקבוצה לשנים הבאות.

בהתאם לאסטרטגיה האמורה, פועלת הקבוצה לקידום יעדיה בטווח הקצר והבינוני. 

הקבוצה פועלת להגברת כושר הייצור והתאמת מחלקות הייצור לסטנדרטים בינלאומיים אשר יאפשרו אספקה שוטפת של כלל הביקושים למוצרי הקבוצה בשוק הישראלי ושיווק עתידי בחו"ל. 

כמו כן, פועלת הקבוצה להידוק שיתופי הפעולה עם חברות בחו"ל (רכישת ידע, הסכמי יבוא, רישום מוצרים) ולקידום תהליכי המחקר והפיתוח, הגנרי והייחודי, במטרה להאיץ את תהליכי המחקר והפיתוח של הקבוצה בהתאם ליעדים האסטרטגיים שנקבעו.

כן מובילה הקבוצה שינויים ארגוניים במטרה להבטיח יעילות מירבית ולהתאים את תהליכי העבודה ליעדים האסטרטגיים ולכיווני הצמיחה של הקבוצה. 

במקביל, בוחנת הקבוצה הזדמנויות עסקיות לרכישת מפעלים קיימים לייצור תרופות בארץ ובחו"ל (בעיקר באירופה ובארה"ב) במטרה להאיץ את תהליך הרחבת פורטפוליו המוצרים ולבסס את יכולות הייצוא על פלטפורמות ייצור, שיווק והפצה קיימות. 

אין מניעה כי בעתיד במידה ויזדמנו לפתחה הזדמנויות עסקיות, תשקול הקבוצה גיוס הון ממקורות שונים ובכללם גיוס כספים על ידי הנפקות נוספות. 

יודגש, כי קבלת האישורים האמורים ורישום המוצרים הינם תהליכים ממושכים ומורכבים, ותוצאתם תלויה במידה רבה ברשויות הרלבנטיות בחו"ל. כמו כן, גם אם יתקבלו כל האישורים הרלבנטיים, על הקבוצה יהיה לאתר קונים, משווקים ו/או מפיצים למוצריה בשווקים האמורים ולהתאים את כושר הייצור על ידי רכישת ציוד והרחבת תשתיות. 

 

תכנית השקעות

לקבוצת רקח תכנית השקעות מודולרית המשקפת מספר חלופות פעולה בהתאם לזמינות ההון שיעמוד לרשות הקבוצה בחומש הקרוב. 

להלן ההשקעות העיקריות המתוכננות בחטיבת הייצור בשנים 2013-2016:

 • התאמת תשתיות הייצור ותהליכי הייצור לשינויים בסביבה הרגולטורית והכנת התשתית לייצוא תוצרת הקבוצה לחו"ל
  הקבוצה פועלת להתאמת מחלקות הייצור לסטנדרטי ייצור בין-לאומיים. התאמות אלו יאפשרו רישום ושיווק של תרופות ומוצרי הקבוצה בשווקי ארה"ב ואירופה.
  לשם כך צפויה הקבוצה להשקיע בשנים הקרובות בשיפור מערכות ניהול מידע מתאימות (ERP), בהטמעת תהליכי אבטחת ובקרת איכות ושיטות ייצור מתקדמות, בכתיבת נהלים ומסמכים, בהתאמת תיקי הייצור לסטנדרט האירופאי (CTD FORMAT). 
  תהליכים אלו יחייבו השקעות בתחום מערכות המידע, תהליכי אבטחת האיכות ומחלקת הרישום והרגולציה. 
 • הרחבת כושר הייצור
  עקב הגידול בביקושים למוצרי הקבוצה, השינויים הרגולטוריים, והכנת התשתית לייצוא תוצרת קבוצת רקח לחו"ל, מתכננת הקבוצה להשקיע בהרחבת כושר הייצור בתחומים הבאים: 

  1. מחלקת אנטיביוטיקה: הפרדה בין מחלקת הפניצילין ומחלקת הצפלוספורינים. ההפרדה נדרשת כדי שהמפעל בבנימינה ימשיך לעמוד בתקני GMP Good Manufacturing Practice) - נהלים לתנאי ייצור נאותים) ולעמוד בביקושים המקומיים למוצרי חטיבת הייצור בתחומים אלה. בתוך כך מתוכננת הקמת 4 קווי ייצור ייעודיים אשר יאפשרו ייצור רציף של מוצרי האנטיביוטיקה של החטיבה תוך הרחבה מהותית של כושר הייצור. התוכניות נמצאות בתהליכי אישור של משרד הבריאות והקבוצה צופה תחילת ביצוען בפועל במהלך שנת 2014.
  2. מחלקת הייצור הסטרילי – אופטלמולוגיה: לאור שינוי בדרישות הרגולציה צפויה הקבוצה לשדרג את מחלקות הייצור הסטריליות בתחום האופטלמולוגיה. התהליך צפוי גם להרחיב את כושר הייצור של החטיבה בתחום ולאפשר ייצוא עתידי של מוצרי המחלקה. הקבוצה החלה ביישום תכנית השדרוג בתחום זה וצפויה להשלימו במהלך שנת 2014.
  3. קו ייצור טבליות ייעודי: הקבוצה מקדמת תהליכים לשדרוג קו טבליות ייעודי המשמש מוצר ליבה של החטיבה. המהלך יאפשר עמידה בתנאי הרגולציה וייצוא עתידי של המוצר לשווקים בחו"ל.
  4. קידום תהליכי מיכון: בחלק ממחלקות החטיבה ניתן להרחיב את כושר הייצור באמצעות שדרוג הציוד הקיים, רכש ציוד מתקדם בעל יכולות ייצור מהירות יותר, ותהליכי מיכון של פונקציות ידניות. הקבוצה ביצעה פעולות אלו במהלך השנים האחרונות ובכוונתה להמשיך בתהליכים אלו בשנים הקרובות. התהליך צפוי להביא להרחבת כושר הייצור של החטיבה, לחסכון במשאבים ולהגברת היעילות התפעולית.

 

שדרוג יכולות המחקר והפיתוח 

האצת תהליכי הפיתוח בקבוצה והסכמי הפיתוח החדשים שנחתמו מחייבים הרחבת תשתיות המו"פ. בתוך כך מתוכננת הקמת מעבדת מו"פ ייעודית, גיוס כוח אדם נוסף למחלקת המו"פ והקמת מחלקת רישום ורגולציה שתתמחה בתחומי הפיתוח של הקבוצה.

 

שדרוג יכולות הרישום והרגולציה

בכוונת הקבוצה להעמיד בשנים הקרובות את התשתית הנדרשת לצורך הרחבת פעילותה לחו"ל. תהליך זה, בצד התמורות בתחום הרגולציה בישראל, מחייב הרחבת יכולות הרישום והרגולציה של הקבוצה. בהתאם, בכוונת הקבוצה להקים מחלקת רישום ורגולציה ייעודית אשר תתמחה בשינויים החלים ברגולציה, תרכז את תהליכי רישום תיקי הקבוצה בארץ ובחו"ל, תלווה את תהליכי המחקר והפיתוח (הייחודי והגנרי) המתקיימים בחטיבה, ותסייע בתהליכי רישום תיקי היבוא של הקבוצה.

 

שדרוג מערכות המידע 

בכוונת הקבוצה להיכנס לתכנית רב שנתית להטמעת מערכות מחשוב חדשות בחטיבת הייצור (ERP). התהליך צפוי להיפרס על פני מספר שנים וכולל בשלביו הראשונים את אפיון הצרכים, הגדרת שיטות העבודה והנהלים הפנימיים כתשתית לאפיון מערכת המחשוב העתידית. במקביל מתכננת הקבוצה להטמיע מערכות ניהול מידע (Business Intelligence) שיאפשרו שיפור בתהליכי העבודה בחטיבה והתייעלות תפעולית.

הרחבות אלו יאפשרו את הגדלת כושר הייצור של המפעל, את יכולתו לקבל אישורים בינלאומיים ואת האפשרות להרחיב את שיווק מוצרי הקבוצה גם לשווקים בחו"ל.

המידע המובא בסעיף זה ובסעיף הבא הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בסעיף 32א לחוק ני"ע וניתן על סמך הערכות הקבוצה המתבססות על נתונים המצויים בידיה כיום. אין כל ודאות שהערכות אלו אכן ימומשו עקב תלות בגורמים ובנסיבות שאינם קשורים לקבוצה, דוגמת: תלות בביקוש למוצרי הקבוצה, חשיפה לגורמי סיכון, זמינות הון להשקעה ועוד.

 

דוחות כספיים

כספי 2013 – חציון 1
דו"ח דו"ח כספי 2012
קישור לאתר מגנא
מצגת למשקיעים 2014

תפריט ראשי